El centre

Un lloc de trobada per compartir i gaudir

Compromís

A La Fira Centre Comercial estem compromesos amb la seguretat i benestar dels nostres visitants i treballadors, amb la nostra comunitat local i amb el medi ambient. Per aquesta raó, treballem any rere any en diverses iniciatives i accions de responsabilitat social. El nostre objectiu és generar un impacte positiu com a empresa de referència a la nostra zona.

Alguns exemples són els següents:


  • Obtenció del certificat d'excel·lència en el Protocol AIS-COVID per part de la Fundació ARS (Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social).

Això ha estat possible gràcies a les mesures de seguretat i higiene que hem implementat al Centre Comercial i als esforços del nostre personal i clients per mantenir un espai segur.

Entre aquestes mesures destaquen: maximitzar la higiene i desinfecció de zones comunes, instal·lar dispensadors de gel antisèptic, controlar l'aforament del Centre Comercial en temps real, esterilitzar l'aire mitjançant un sistema purificador de llum UVA, reforçar la ventilació natural o equipar el Centre amb recomanacions de seguretat, entre d’altres.


  • Accions de Responsabilitat Social Corporativa a les quals La Fira se suma any rere any.

Per exemple: aquelles accions destinades a fomentar l'ocupació i la formació, suport a la divulgació del coneixement, cessions d'espai gratuïtes i aportacions a entitats d'acció social per dur a terme labors de conscienciació, a més de donatius i accions col·laboratives amb hospitals de la zona.


Treballem per alinear els nostres objectius estratègics amb els nostres principis ètics, per la qual cosa hem traçat unes pautes de treball manifestades en el nostre Manual de Bones Pràctiques. Aquesta guia resumeix els principals aspectes del compromís al qual ens adherim tots els que formem part de la companyia com:

Disminuir el consum de recursos naturals i matèries primeres.

Minimitzar la producció de residus.

Evitar la contaminació accidental.

Disminuir costos.

Millorar la gestió ambiental de l'organització.

Accedeix al Manual de Bones Pràctiques per entendre el nostre compromís.


  • Obtenció del certificat BREEAM® ES En Uso.

Hem obtingut el certificat BREEAM® ES En Uso amb la distinció “Molt Bo”, cosa que avala la sostenibilitat ambiental del nostre Centre Comercial i de la seva gestió. Això ratifica el nostre compromís amb el medi ambient i amb el planeta.

Podeu llegir més sobre compromís amb el medi ambient a l'apartat Sostenibilitat de la nostra pàgina web.


  • Obtenció del certificat AIS d'accessibilitat amb 5 estrelles.

El Sistema Indicador d'Accessibilitat (AIS) és un sistema de certificació internacional per a la incorporació del disseny i gestió per a tothom, sobre paràmetres d'usabilitat, confort, seguretat i diversitat.

L'edifici de La Fira Centre Comercial, tant per la seva arquitectura (accessos, itineraris horitzontals), com per la seva la seva gestió (comunicació, informació, serveis), ha obtingut el grau màxim de 5 estrelles en accessibilitat.