Sobre Fira

RSC

Compromís

A La Fira Centre Comercial estem compromesos amb la seguretat i benestar dels nostres visitants i treballadors, amb la nostra comunitat local i amb el medi ambient. Per aquesta raó, treballem any rere any en diverses iniciatives i accions de responsabilitat social. El nostre objectiu és generar un impacte positiu com a empresa de referència a la nostra zona.

Alguns exemples són els següents:

Obtenció del certificat d’excel·lència en el Protocol AIS-COVID per part de la Fundació ARS (Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social).

Això ha estat possible gràcies a les mesures de seguretat i higiene que hem implementat al Centre Comercial i als esforços del nostre personal i clients per mantenir un espai segur.

Entre aquestes mesures destaquen: maximitzar la higiene i desinfecció de zones comunes, instal·lar dispensadors de gel antisèptic, controlar l’aforament del Centre Comercial en temps real, esterilitzar l’aire mitjançant un sistema purificador de llum UVA, reforçar la ventilació natural o equipar el Centre amb recomanacions de seguretat, entre d’altres.

Accions de Responsabilitat Social Corporativa a les quals La Fira se suma any rere any.

Per exemple: aquelles accions destinades a fomentar l’ocupació i la formació, suport a la divulgació del coneixement, cessions d’espai gratuïtes i aportacions a entitats d’acció social per dur a terme labors de conscienciació, a més de donatius i accions col·laboratives amb hospitals de la zona.

Compromís amb el compliment dels objectius recollits en el nostre Manual de Bones Pràctiques.

Treballem per alinear els nostres objectius estratègics amb els nostres principis ètics, per la qual cosa hem traçat unes pautes de treball manifestades en el nostre Manual de Bones Pràctiques. Aquesta guia resumeix els principals aspectes del compromís al qual ens adherim tots els que formem part de la companyia com:

  • Disminuir el consum de recursos naturals i matèries primeres.
  • Minimitzar la producció de residus.
  • Evitar la contaminació accidental.
  • Disminuir costos.
  • Millorar la gestió ambiental de l’organització.

Accedeix al Manual de Bones Pràctiques per entendre el nostre compromís.

Obtenció del certificat BREEAM® ES En Uso.

Hem obtingut el certificat BREEAM® ES En Uso amb la distinció “Molt Bo”, cosa que avala la sostenibilitat ambiental del nostre Centre Comercial i de la seva gestió. Això ratifica el nostre compromís amb el medi ambient i amb el planeta.

Obtenció del certificat AIS d’accessibilitat amb 5 estrelles.

El Sistema Indicador d’Accessibilitat (AIS) és un sistema de certificació internacional per a la incorporació del disseny i gestió per a tothom, sobre paràmetres d’usabilitat, confort, seguretat i diversitat.

L’edifici de La Fira Centre Comercial, tant per la seva arquitectura (accessos, itineraris horitzontals), com per la seva la seva gestió (comunicació, informació, serveis), ha obtingut el grau màxim de 5 estrelles en accessibilitat.

rsc

Sostenibilitat

Com a Centre Comercial de referència en la zona, som conscients de la nostra responsabilitat amb el nostre entorn i amb les persones que ens envolten. Més enllà de la nostra activitat, ens comprometem amb cinc objectius de sostenibilitat i medi ambient recollits en el nostre Manual de Bones Pràctiques. Entre aquestes accions dedicades a complir els nostres objectius de sostenibilitat social i ambiental, destaquem:

 

            Energies renovables

L’edifici de la Fira compta amb instal·lacions fotovoltaiques i solar tèrmiques, destinades a l’aprofitament d’energies renovables per a la generació d’energia i producció d’aigua calenta.

La planta fotovoltaica suposa una producció d’energia elèctrica per a autoconsum molt important i amb repercussió mediambiental. Només en 2021, es van produir 120.565 kWh, que cosa suposen un total de 33.977kg/CO2 no emesos a l’atmosfera.

L’estalvi d’aigua aconseguit gràcies a l’energia fotovoltaica és equivalent a 167.586 m³, és a dir, amb l’aigua estalviem al centre es podrien omplir 67 piscines olímpiques. A més, la suma de l’energia produïda per la nostra instal·lació podria proveir l’equivalent a 8.539 llars.

A més, la nostra instal·lació solar tèrmica escalfa l’aigua del circuit que proveeix als locals de restauració, lavabos públics, sales de lactància, menjador i vestuaris del personal.

 

            Il·luminació

La gran majoria dels equips d’il·luminació del nostre Centre Comercial utilitzen tecnologia tipus LED, fins i tot en zones de servei.

En general, en els passadissos d’evacuació s’utilitzen sensors de presència per a commutar l’encesa de l’enllumenat.

A més, i per a contribuir a l’eficiència energètica, tota la il·luminació del Centre compta amb una programació controlada per un sistema de gestió tècnica SCADA, que es revisa setmanalment.

 

            Climatització

La galeria del Centre Comercial no està climatitzada a l’ésser un centre semiobert ja que l’edifici té la voluntat d’integrar-se com un nou carrer urbà i comercial.

D’altra banda, algunes àrees del centre comercial que sí que estan climatitzades, com les oficines de gerència, ja es van dissenyar en origen per a complir un estricte protocol mediambiental i d’estalvi energètic. El nostre protocol automatitza temperatura i humitat, i ens permet revisar aquesta programació per a adaptar-la a les necessitats d’ocupació de l’estada. Per tant, ja complim amb els requisits especificats en el recent Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost.

 

            Aigua sanitària

Per a les descàrregues de WC i urinaris, s’utilitzen fluxòmetres automàtics i de baix cabal. A més, les aixetes dels rentamans són temporitzats.

 

            Gestió de residus

Segregació en origen dels diferents residus generats pels operadors assimilables a urbans, revaloritzables, fracció orgànica, RAEE i perillosos.

Donat el tipus d’activitats que es desenvolupen en el Centre Comercial, els residus perillosos generats són molt limitats i tractats conforme a la legislació.

També es realitza un seguiment del destí final dels diferents residus i del seu tractament de reciclatge.

 

            Vehicles elèctrics

Amb 4 punts de recàrrega situats en el nostre aparcament, ens sumem a la xarxa municipal d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics de Reus. A més, estem incorporant punts de recàrrega de vehicles alternatius com els patinets elèctrics.

 

            Certificat BREEAM® ES En Uso

Renovació al 2020 del certificat BREEAM® ES En Uso amb la distinció de “Molt Bo”. Aquest és un esquema d’avaluació que certifica la sostenibilitat ambiental de l’edifici de La Fira Centre Comercial i de la seva gestió: https://breeam.es/esquema-certificacion-breeam-en-uso/